Новите критерии на ЕС за санкции срещу Русия влязоха в сила незабавно

ЕК потвърждава тенденцията на възстановяване на европейската икономика

От днес влизат в сила разширените от лидерите на Европейския съюз критерии за санкции срещу руски компании и физически лица във връзка със ситуацията в Украйна. Решението е било взето на срещата на върха на ЕС на 16 юли. На базата на тези критерии до края на месеца ще бъде актуализиран списъкът на руски компании, чиито активи ще бъдат замразени в ЕС.

От публикувано днес в Официалния вестник на ЕС решение, става ясно, че се замразяват всички финансови средства и икономически ресурси на физически и свързани с тях физически и юридически лица или организации, които действат или активно подкрепят действия, застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна или възпрепятстват работата на международните организации в страната.

Замразяват се и активи на юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, чиято собственост е била прехвърлена в нарушение на украинското право, или на юридически лица, образувания или органи, които са извлекли ползи от това прехвърляне.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.