Нови правила за прием в детските градини

Столичният общински съвет прие новите правила за прием в детските градини.

По думите на зам.-кмета по образование и култура в Столичната община доц. Тодор Чобанов това са поправки в Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, които отразяват исканията на родители и неправителствени организации.

„Промените са в няколко насоки. Увеличаваме броя точките за работещи родители и студенти от 1 на 2“, каза Чобанов.

От март месец тази година децата с постоянен адрес ще получават по 3 точки, а тези с настоящ по 2 точки. Ще се дават допълнително още 2 точки, ако адресът съвпада с административния район на детското заведение и така на практика по тези 2 критерия ще могат да се получат максимум 5 точки, уточни още зам.-кметът и добави, че от догодина ще се въведе и т.нар. уседналост, като максималният брой точки ще се дава, ако детето е живяло на адреса повече от 2 години.

„Другата група промени е свързана с въпроса къде да бъдат братята и сестрите – дали в социалния или общ списък. След дълги дискусии и консултации накрая се взе решение тази точка да отиде в основния списък. Промени се разпределението в тези две опашки на 70/30. 70% в общия списък и 30% по социални критерии. Братята и сестрите отиват в основния списък с 1 т. като тя се използва само веднъж., т.е. ако има близнаци те използват само 1 точка“, подчерта Чобанов и добави, че с тези промени вторите деца почти сигурно ще успеят да влязат при своя брат или сестра.

Той обясни, че приемът става само през електронната система. Също така се затяга и контролът по прием на децата с хронични заболявания като те вече ще се приемат само с ТЕЛК-ово решение, а не с протокол от личния лекар както беше досега.

„Нивото на контрол се повишава чувствително. Направили сме промяна в броя на децата със специални образователни потребности и хронично болните. Променя се броят на децата с хронични заболявания в група от 5 на 3, а децата със СОП от 3 на 2“, уточни зам.-кметът и добави, че само изграждането на нови градини увеличава броя на местата, както и ако образователното министерство промени броя на децата в група.

Чобанов обяви, че се строят 15 нови детски градини, част от които се дострояват през тази година, а други ще започнат да се изграждат, цитира БНТ

Промените на Наредбата влизат в сила от 18 март.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.