Нови правила за командированите в ЕС работници

Основателите на ЕС призоваха за федерация

Работниците, временно командировани в друга държава на Европейския съюз, ще трябва да получават еднакво заплащане за еднаква работа на едно и също място според нов проект, приет от Европейския парламент във вторник, предаде пресслужбата на институцията.

Новите правила, които бяха приети с 456 гласа “за” срещу 147 “против” и 49 въздържали се, имат за цел да осигурят по-добра защита на командированите работници и справедлива конкуренция за компаниите.

Според одобрения текст трудовото законодателството в държавата домакин трябва да важи за командированите работници. В допълнение на правните разпоредби държавите членки могат да приложат широки представителни регионални или секторни колективни споразумения. Досега това се прилагаше само в строителния сектор.

Разходите за път и настаняване трябва да бъдат поети от работодателя, а не да се удържат от заплатата на служителите. Работодателите също трябва да осигурят достойни условия за настаняване в съответствие с националното законодателство.

Максималният период за командировка е 12 месеца, като тя може да бъде удължена с шест месеца. Работникът може да продължи да работи в държавата от ЕС, в която е командирован, но след този период работните условия ще съответстват на трудовото законодателство в държавата домакин.

В случай на измамна командировка, т.нар. фирми – пощенски кутии, държавите членки трябва да съдействат за осигуряването на защита на командирования работник, поне съгласно условията от Директивата за командироването на работници.

Държавите – членки на ЕС, имат две години, за да транспонират и приложат правилата в тяхното национално законодателство.

Командирован работник е някой, изпратен от работодателя си да извърши дейност в друга държава от ЕС за определен период от време.

През 2016 г. в ЕС е имало 2.3 млн. командировани работници, като техният брой е нараснал с близо 70 на сто от 2010 година. От всички командировани работници 45% са заети в строителството, 24% – в други отрасли на промишлеността, 29.4% – в услугите, а 1.5% – в селското стопанство и риболова.

В страните от Западна Европа са изпратени 83 на сто от всички командировани служители. Най-много командировани работници има в Германия, Франция и Белгия (около половината от всички изпратени работници). Най-много работници се командироват от Полша, Германия и Словения. България изпраща значително повече командировани работници, отколкото посреща. Около половината от командированите българи отиват в Германия, сочат данни на Европарламента, цитирани от БТА.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.