Ниски цели в стратегията „Европа 2020” за преодоляване на бедността

„Целта пред България, заложена в Стратегия „Европа 2020”, е намаляване на хората в бедност с 260 хиляди до 2020 г.” Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов пред участниците в международната конференция „Работещи бедни – синдикални политики в подкрепа на най-уязвимите работещи на пазара на труда”. Двудневният форум се организира от КТ „Подкрепа” и в работата му участват още президентът на „Подкрепа” д-р Константин Тренчев, заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова, представители на социалните партньори и експерти от Италия, Белгия, Франция и др.
Конференцията се организира в рамките на работната програма на Европейския работнически център EZA. Той е най-голямата неправителствена структура, в която членуват 70 представителни организации на работещите и центрове за обучение от над 25 европейски държави.
Както е широко известно, България е страната с най-висок процент граждани, застрашени от бедност. Близо половината от българите (49,1%) са застрашени от бедност или социално изключване. В подобно положение са също така 40,3% от румънците и 36,6% от латвийците.
Днес министър Адемов съобщи, че по данни на наблюдението от ЕС относителният дял на бедните сред работещите у нас се колебае между 7 и 8% през последните години. Според министъра един от най-ефикасните начини за намаляване на работещите бедни е увеличаването на минималната работна заплата. Адемов припомне, че за последните пет години тя е нараснала с 41% и се предвижда умерено увеличение и през следващите две години с 40 лв. на година.
По този начин ще се гарантира потреблението на най-нискодоходните от наетите, тези, които формират съвкупността на “работещите бедни”, подчерта Адемов.
Министър Адемов посочи, че основните решения в борбата с бедността при работещите трябва да се търсят в икономиката по пътя на преимуществено развитие на производства и отрасли с повишено равнище на добавената стойност. „Надяваме се на подкрепа от страна на социалните партньори за противодействие и намаляване на сивата икономика и незаконното заплащане на труда, които допълнително влошават стандарта и сигурността на работещите”, подчерта министърът.
Снимка: Пресцентър на МТСП

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.