“Ние гражданите”: Бисер Лазов източва останалото от КТБ

Докладът на Alix Partners за КТБ не бил най-секретното нещо на света, ще го публикуват в интернет

Неправителствената организация „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“, състояща се предимно от бивши вложители в КТБ и нейни клиенти, разпространи писмо, в което твърди, че лицето Бисер Лазов уврежда “масата на несъстоятелността на КТБ” и избягване изплащането на кредитни задължения към нея, а съответните институции – Фондът за гарантиране на влоговете и Софийска градска прокуратура – не предприемат адекватни мерки.

В писмото, разпространено от “НИЕ ГРАЖДАНИТЕ” се посочва, че още на 22 юни 2015 г. организацията е внесла сигнал за увреждане на масата на несъстоятелността на КТБ и разпродаване на активи на кредитополучатели на КТБ от страна на „Евробилд 2003“ ЕООД, свързана с лицето Бисер Лазов. Посочва се също така, че според медиини публикации г-н Лазов е посочван като основен и защитен свидетел на прокуратурата, на чиито свидетелски показания се базират всички действията на прокуратурата спрямо банката и последвалото й събаряне.

“Сигналът е адресирани до председателя на Фонда за гарантирана на влоговете в България, а копие от него и до Софийска градска прокуратура. До момента нямаме отговор и информация за предприети действия от страна на Фонда по внесения от нас сигнал”, съобщават “Ние, гражданите”. След което огласяват събрани от членове на организацията “данни и факти относно опрделени действия, които са извършвани от „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД”, от които е видно, че дружеството „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД е собственост на „ИНОВЕЙШЪН ТРЕЙД“ ЕАД, а едноличен собственик на капитала на „ИНОВЕЙШЪН ТРЕЙД“ ЕАД е „ИНТЕРФИНАНС“ ЕООД, чийто собственик е Бисер Андонов Лазов“.

Авторите на сигнала, по тяхно мнение, подробно са “посочили сделките, с реализирането на които се уврежда масата на несъстоятелността на банката” и са приложили “всички публични документи, които доказват твърденията” им. Според тях, “с оглед на най-вероятно умишления характер на наблюдаваните трансформации на дружества и верижно прехвърляне на собственост би било уместно да се сезира и прокуратурата”.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.