Незаконно издаване на удостоверения за български произход

В продължение на години Държавната агенция за българите в чужбина е издавала незаконно удостоверения за български произход на всякакви чужденци. Това констатира Върховната административна прокуратура, която провери дейността на ведомството.
Тя потвърди заключенията от разследване на “Труд”, че хора, които нямат български корени, са получавали бележки за наш произход. Благодарение на тези документи те са вземали български паспорти по облекчена процедура. Става въпрос за хиляди такива случаи.
В резултат редица граждани на съседни страни с преводачи от арабски и албански щурмуваха министерството на правосъдието с удостоверения, че са българи, които им осигуряваха бърза писта за български паспорт.
Новото ръководство на министерството и ресорният заместник-министър Илия Ангелов обаче спряха тази незаконна дейност и алармираха главния прокурор Сотир Цацаров, който веднага разпореди проверка.
Прокуратурата е проверила 810 преписки на чужденци от 2011 до 2013, избрани на случаен принцип. В 717 от тях са намерени декларации за национално самосъзнание на заявителя и липса на каквито и документи, доказващи, че той има възходящ българин в рода си.
Вместо да прилагат законите чиновниците от ДАБЧ се оправдавали, че издават удостоверение за български произход на базата на 4 книги: “Не заблудата, а лъжата за гагаузите” от Емил Боев, “Майка България и нейните чеда” от Йордан Колев, “Българите в Албания и Косово” и “Българите от Голо бърдо, Албания” – сборници от кръгла маса, проведени през 2000.
Гражданите на Косово и Албания например са получавали удостоверения за български произход само защото са декларирали, че членуват в някои от следните организации – младежки съюз “Гора”, културно-просветно дружество на българите мюсюлмани от жупа “Български мохамедани”, дружество “Просперитет Голо Бърдо” – Тирана и дружество “Българите в Албания”-Тирана. Нито една от тези организации не е призната от ДАБЧ за съюз на българите зад граница, установява ВАП. Прокуратурата е установила, че в устава на младежкия съюз “Гора” няма изисквания за българска народност на членовете. А членовете на тази организация получавали удостоверения за български произход само заради принадлежността си към структурата.
Вместо да признае с официален акт организациите на българите в чужбина, експерт от ДАЧ устно или с имейл нарежда на системния администратор тази или онази организация да бъде вписана в списъка на агенцията. Нещо повече прокуратурата е установила случаи, при които кандидатът дава доказателство за българския си произход, но получава отказ да му бъде издадено удостоверение.
Всички тези данни дават основание да се предположи, че наред с чужденците от български произход гражданство са получавали и хора, които нямат никакви родни корени.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.