Незаконните кариери край Ивайловград отиват на прокурор

С кариерите за строителни материали край Ивайловград се е заела вече прокуратурата в Хасково. Това стана след като в предаването „Тази сутрин“ по bTV на 24 юли 2015 г. бе излъчен репортаж “Как пасища се превръщат в кариери?”. Окръжната прокуратура в Хасково се самосезира и ще започва проверка. В сутрешния блок на телевизията бяха цитирани данни за незаконен добив на материал за облицовки около Ивайловград, без за това да има концесии, като дори не е променен статута на земите, на които се намират находищата. Прокуратурата ще проверява спазват ли се Закона за подземните богатства, Закона за опазване на земеделските земи и Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи.

Разследващите трябва да дали са спазени изискванията по чл. 90 ал.5 т.1 и т. 2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), – задължение на кмета на общината е да контролира търсенето, проучването и добива на подземни богатства без издадено разрешение или концесия, както и ако тях ги е имало, но са били спрени по чл. 68 или според сключения договор. Освен това, ще се разследват нарушенията по чл. 93, ал. 1 и 2 от ЗПБ, установени с актове на оправомощени от кмета длъжностни лица от общинската администрация, на територията на община Ивайловград, според чл.95 ал.1 т.2 от същия закон. Обект на проверката ще е още броят на кариерите, които се намират в земеделски земи, в които се копае материалът, и са с променено предназначение за неземеделски нужди.

Находищата, в добива облицовъчният материал, но няма процедурата, която Законът за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилникът за прилагането му (ППЗОЗЗ) изискват за промяна на предназначението на земеделски земи, също ще бъдат обект на проверката. Прокуратурата ще се занимае още и с нарушенията на чл. 41 ал. 1 т. 2 от ЗОЗЗ, съставените актове за административни нарушения от длъжностни лица, определени от кмета на общината, според чл. 44 ал. 1 от ЗОЗЗ, както и издадените наказателни постановления. Срокът, в който проверката трябва да приключи, е 1-ви септември.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.