Нередности при обществените поръчки бавят усвояването на еврофондове

Сметната палата на ЕС предупреди, че нередностите при обществените поръчки в България забавят усвояването на еврофондове. 5,7% от разходите изобщо не е следвало да бъдат направени, защото парите не са използвани в пълно съответствие с правилата на ЕС, съобщи БНР. Радиото цитира председателят на Европейската сметна палата Витор Калдейра, който представи основните моменти от доклада пред депутатите от комисията по бюджетен контрол в Европарламента в Брюксел.

Най-много неправомерно раздадени европари има по програмите за “Икономическо, социално и териториално сближаване”, от които се ползват новите членки като България, пише в доклада на одиторите на ЕС за 2014 година. Посочва се, че проблеми са констатирани в пет държави – България, Гърция, Испания, Румъния и Словакия, където нивата на усвояване на европарите е значително под средното за Европейския съюз. В четири от тези страни общият размер на средствата, които все още не са заявени за плащане от бюджета на Съюза, варират на 15 на сто, или повече от техните годишни държавни разходи.

Неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки е установено в България и още седем държави. Шест на сто от изчисления процент на грешки, са свързани с нередовни процедури за договаряне на търговете.

Страната ни е дадена като пример за лоша практика да се плащат пари по програми в земеделието на фирми, които не са отговаряли на изискванията. Става дума за мярката “добавяне на стойност” към земеделските и горските продукти, където според одиторите финансирането не е било конкретно насочено.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.