Неправителствените организации ще се регистрират само в Агенцията по вписванията

Проект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел представиха от Центъра за оценка на въздействието на законодателството на пресконференция в БТА. Промените предвиждат регистрацията на неправителствените организации да се извършват в Агенцията по вписванията, което ще повиши тяхната публичност и прозрачност, каза председателят на центъра д-р Тони Димов. В момента регистрацията се осъществява в съда, по процедура, която е приета през 1949 г., а годишно за такси, свързани с регистрация и удостоверяване на самоличността пред институциите, неправителственият сектор у нас дава над 2 милиона лева, допълни Димов. Регистрираните юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза са около 12 000, тези в частна полза – 23 000. Целта на промените е да отпаднат механично привнесените от САЩ разграничения между двата вида неправителствени организации, които демотивират неправителствения сектор да регистрира сдружения в обществена полза, каза един от авторите на проекта доц. Иво Христов. По думите му регистрацията в Агенцията по вписванията ще направи по-прозрачно усвояването на средства и ще извади на светло така наречената НПО-аристокрация. Освен това ще намали корупцията и ще гарантира равнопоставеност на организациите при кандидатстване и усвояване на средства по проекти и публични средства.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.