Нели Куцкова обжалва отказа на ВСС да я избере за председател на САС

Съдия Нели Куцкова е внесла жалба срещу отказа на ВСС да бъде избрана за председател на Софийски апелативен съд. Това става ясно от разпространеното от Нели Куцкова отворено писмо до медиите с подадената в регистрацията на ВСС жалба.
Като мотив за жалбата си съдия Куцкова посочва, че решението на ВСС не съотвества на целта на закона. Тя посочва че то е постановено при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, при противоречие с материалноправни разпоредби и при превратно упражняване на власт. Според съдията са нарушени принципите на истинност, равенство, самостоятелност и безпристрастност, последователност и предвидимост.
Съдя Нели Куцкова отбелязва, че Комисията “Професионална етика и превенция на корупцията” е приела решение относно притежаваните от нея нравствени качества, като в решението не се съдържат негативни оценки.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.