НПО: Грижата за майките и бебетата да бъде реален ангажимент на държавата

Изразяваме готовност да окажем подкрепа на семейството на пострадалото от побоя на акушерката бебе и да защитим тяхна и всяка друга активна позиция, с цел недопускане на подобно поведение към други деца.

Това се изтъква в становището, което днес Национална мрежа за децата изпрати до Министерство на здравеопазването, във връзка с инцидента в “Софиямед” и относно ранната грижа за майките и техните бебета.

От години ние се застъпваме майчиното и детско здравеопазване да бъдат приоритет и настояваме част от наличните грижи и практики преди и след раждането на дете да бъдат променени. Разделянето на майките и бебетата, недостатъчната подкрепа за кърмене, недопускането на придружител по време на раждане или допускането му срещу заплащане и други практики са с негативен ефект върху майката и бебето и настояваме за прекратяването им, пише в становището.

Национална мрежа за децата се застъпва и за назначаване на социален работник и/или психолог във всяко родилно отделение в страната с цел превенция на изоставянето на деца и повишаване знанието на семейството да полага по-адекватни грижи за детето. Тези служители ще подобрят комуникацията с родителите по отношение на процедурите, които се извършват на бебетата и децата, както и за информираното съгласие на пациента – да знае какви интервенции се прилагат за лечението и какви са алтернативите.

Сигурната и доброжелателна среда в болниците изисква не само добре подготвени, обучени и подкрепени специалисти, но и промени в политиките и процедурите във всяка една отделна болница, както и различно отношение към децата и родителите като носители на права.

Приветстваме сформирането на Национален координационен съвет по майчино и детско здравеопазване. В същото време обаче отчитаме като сериозен проблем липсата на специален отдел за майчино и детско здраве в рамките на Министерство на здравеопазването и изключително трудното допускане на участие на неправителствени организации (извън пациентски организации и нацонално представителни организации) в работни групи за консултация на здравната политика по отношение на майките и децата.

В своя регулярен доклад „Бележник 2015 година: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“, Национална мрежа за децата за първи път представи и списък от 10 конкретни теми, които представляват 10 възможни решения на 10 нерешени задачи.

Две от тези теми са свързани с темата здравеопазване като конкретните ни препоръки са:

о Гарантиране на приятелски настроена към майката и бебето здравна система;
о Развиване на целенасочена държавна политика за инвестиране и задържане в България на специалисти, завършили ключови за детското здраве и благосъстояние специалности като „педиатрия“, „детска психиатрия“ и др.

Ключовите аспекти на промяната в сферата на майчиното и детско здравеопазване са необходимостта от ясни отговорности, т.е. кои са хората, които отговарят за тази промяна и промени в политиките и процедурите във всяка една отделна болница, за да се осигури сигурна и доброжелателна среда към децата и техните родители, се изтъква в становището на Национална мрежа за децата.

———————————————————————————
Национална мрежа за децата е обединение на 128 организации от цялата страна, които работят с деца и семейства в 4 основни тематични области: здраве; образование; семейство и деца в институции, както и детско и младежко правосъдие. Мисията на организацията е да заздрави и улесни сътрудничеството между сходните неправителствени организации и всички заинтересовани страни с цел гарантиране правата и благосъстоянието на децата.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.