АДФИ установи нарушения с обществени поръчки за над 30 млн. лева

84 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за 30 450 798 лв. са установили инспекторите от Агенцията за държавна финансова инспекция, съобщават от Министерство на финансите. 29 от тях на стойност 3 200 803 лв. са установени при финансови инспекции в детски градини на територията на Община Варна.

Инспекторите са извършили 167 инспекции в периода април – юни 2014 година. Те са констатирали вреди за 3 642 192 лева. В рамките на тримесечието са съставили 18 акта за начет. 3 596 551 лв. от общата сума са причинени вреди поради недължимо платени от община Видин суми в резултат на неизгодно сключени спогодби за признаване на задължения към фирми в периода 2007-2011 г.

От финансовото министерство посочват още, че по постъпили в агенцията сигнали са били извършени 103 финансови инспекции и 64 – въз основа на Годишния план за 2014 година. В обсега на плановите инспекции са попаднали електроразпределителни дружества, лечебни заведения, териториални поделения на НОИ и държавни горски стопанства, ВиК дружества и други.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.