Народното събрание заседава за първи път след седмица на блокаж

Очаквано, след постигнатото съгласие на вчерашните консултации, в пленарната зала на Народното събрание се събраха депутатите на ГЕРБ, Коалиция за България и ДПС и парламентът започна работа. Което се случва за първи път от миналата сряда, когато депутатите над два часа обсъждаха седмичната си програма, а после заседаваха едва десетина минути по промените в Наказателния кодекс и заседанието бе прекратено след поименна проверка на кворума.

При регистрацията в началото на заседанието се оказа, че в залата има 166 народни представители. В делови порядък бе приета седмичната програма. На практика това е програмата от миналата седмица – нещо, което също бе уточнено по време на вчерашните консултации при председателя на парламента. Предвижда се да бъдат гласувани няколко ратификации: на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки от една страна, и Колумбия и Перу от друга страна, подписано на 26 юни 2012 г. в Брюксел; законопроект за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г.; актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз и Протокола за изменение и допълнение на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г.

В интервю за БНТ преди началото на заседанието председателят на парламента Михаил Миков каза, че е умерен оптимист за работата в оставащите 12 дни с пленарни заседания до обявената от президента дата за разпускането на това Народно събрание.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.