Народното събрание ще заседава извънредно от 14.00 часа

Във вторник Народното събрание ще има извънредно пленарно заседание, което ще започне в 14 часа. Дневният ред предвижда първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците; гласуване на Законопроект за Фискален съвет. В рамките на извънредното заседание ще проведат втори гласувания на на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции; гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд; гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания; гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.