Народното събрание прие окончателно промените в Изборния кодекс

След едноседмична работа, извънредни и среднощни заседания и множество скандали Народното събрание прие окончателно общо над 200 изменения и допълнения в Изборния кодекс. Днешното заседание на Народното събрание също бе съпроводено със скандали, повод за които даде председателят на Правната комисия Данаил Кирилов, който разпространи доклад с нови промени, разписани като приети на заседание на комисията, без на практика да се е провеждало такова заседание. Пререканията по случая доведоха до ситуация, която Цецка Цачева определи като безредици в залата и даде извънредна почивка.

Ето и някои от последните гласувани на второ четене промени в изборните правила.

Депутатите отмениха гласуваният вече текст, според който не се допускаше произвеждането на избори и гласуване по национален референдум в един и същи ден. Остава сегашната разпоредба, според която, ако в една година има национални избори и национален референдум, те трябва да се произвеждат на една и съща дата.

При определени обстоятелства избирателни секции в чужбина ще могат да се откриват и извън дипломатическите представителства и консулства. Промените предвиждат в населените места на държави членки на Европейския съюз, в които няма дипломатическо или консулско представителство, да се образуват избирателни секции при наличието на не по-малко от 100 избиратели, подали заявление. Предложенията предвиждат още, с решение на ЦИК, по предложение на МВнР да се образува една избирателна секция в населено място с население над 1 млн. жители на държава, която не е членка на ЕС, в което няма дипломатическо или консулско представителство. Избирателна секция се образува при наличие на не по-малко 100 избиратели подали заявление, в което са заявили желанието си да гласуват.

Експериментално електронно гласуване ще бъде произведено след 1 януари 2018 г. в три последователни избора, включително частични, в един район на страната. Това реши Народното събрание, което прие на второ четене промени в Изборния кодекс.

До тази дата Централната избирателна комисия трябва да направи три симулации на дистанционно електронно гласуване с измислени партии, коалиции или кандидати. Комисията трябва да създаде постоянно действащо специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване, което ще координира дейността си с Министерския съвет.

Кметовете на общини и областните управители ще извършват шест месеца преди общите местни избори проверка на адресните регистрации, извършени в последната година, предвиждат измененията в Изборния кодекс. С тях се регламентира, че прагът на преференцията за общински съветници вече ще е 7 на сто от гласовете за съответната кандидатска листа. Досега за пренареждане на листата беше необходимо броят на гласовете, получени за кандидата, да е не по-малко от 7 на сто от общинската избирателна квота.

Промените в Изборния кодекс предвиждат възможност избирателят да може да отбележи в бюлетината “Не подкрепям никого”. В бюлетината ще има квадратче, където с “Х” или “V” избирателят може да изрази своята воля с химикал, пишещ със син цвят. Така отбелязаната бюлетината ще се смята за действителна. Броят на гласовете “Не подкрепям никого” при парламентарни избори няма да се включва в общия брой действителни гласове, на базата на които се определя четирипроцентната бариера за влизане в Народното събрание на партии и коалиции.

Гражданите, които не са упражнили избирателното си право без уважителни причини в два поредни избора от един и същ вид, да се заличават от избирателния списък за следващите избори и да се вписват в списъка на заличените лица, реши Народното събрание. Избирателите ще могат да упражнят избирателното си право на следващите избори, ако подадат лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно писмено заявление до съответния орган по постоянен адрес. Заявлението ще трябва да се подаде не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

Избирателят няма да се заличава от списъците, ако докаже наличието на уважителни причини, които са го препятствали да гласува. Уважителни причини са отсъствие от страната за периода на произвеждането на съответния вид избори, заболяване, учебна/служебна заетост и други непредвидени обстоятелства. Новата разпоредба няма да се прилага и за българските граждани, пребиваващи извън страната, лицата с трайни увреждания, увредено зрение или затруднения в придвижването, както и лицата над 70-годишна възраст, които не са упражнили избирателното си право.

Изборният ден вече ще започва в 7.00 часа и ще приключва в 20.00 часа, с възможност да бъде удължен с още час, предвиждат измененията в Изборния кодекс. Досега изборният ден започваше и завършваше с час по-рано – избирателите можеха да гласуват от 6.00 до 19.00 часа. Предизборната кампания остава 30 дни.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.