Условия за финансово подпомагане на спортни дейности и строителството и ремонта на спортни обекти

Министерството на младежта и спорта публикува за обществено обсъждане проекти на две наредби – Наредба за финансово подпомагане на спортни дейности и Наредба за финансово подпомагане строителството на спортни обекти и съоръжения.
В проекта са предвидени четири групи субекти, които имат право да кандидатстват за финансово подпомагане от Министъра на младежта и спорта при условията и по реда на наредбата – лицензирани спортни организации (спортни федерации и спортни клубове), спортисти и държавни спортни училища. Запазени са действащите в момента основни изисквания към спортните организации, които имат право да кандидатстват.
От действащата в момента наредба са запазени изискванията към проектите на спортните организации.
Предвидено е държавните спортни училища да могат да получават финансово подпомагане за проекти, свързани с учебно-тренировъчната и спортно-състезателната им дейност.
Въведени са изисквания, на които следва да отговарят спортистите, за да получат финансиране по реда на Наредбата.
Определен е редът (механизмът) за финансиране, както и начинът на отчитане на финансираните субекти и осъществяването на контрол от страна на Министерството на младежта и спорта.
Припомняме, че преди около месец парламентарната опозиция обвини правителството, че отпускането на 20 милиона лева по Програмата за развитие на регионите и по-конкретно в частта за строеж на спортни съоръжения и покрити басейни се осъществява в условия на пълна липса на прозрачност.
„В края на февруари и началото на март започва масова офанзива сред избрани общини в смесените райони за предоставяне на разрешения за строеж. Всичко хубаво, но защо точно в тези общини, как са избрани, защо по този потаен начин? Според нас инвестирането в масовия спорт е правилна политика, но не по този начин. Говорим за публични средства, те трябва да се разходват по целесъобразен начин”, заяви в „Тази сутрин” на bTV Ивелина Василева от ГЕРБ и изброи избраните общини, които са на ДПС.
Naredba finansirane sportni deinosti last
Наредба_СМР-last2 (2) (1)
Въпрос на коментатор.бг: Новата наредба създава ли по-ясни и прозрачни правила за оценяване на проектите или не?
Дата на откриване: 08.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 22.5.2014 г.

5 Comments

 1. Направената проверка показа, че посоченото от коментиращите Николина и Николина е права е вярно.
  Двете наредби са подписани от министъра на младежта и спорта на 8 май, като на същата дата са публикувани за обществено обсъждане на Портала на Министерския съвет за обществени консултации.
  Ето копие от съобщението на портала:
  Дата на откриване: 08.5.2014 г.
  Целева група: Всички заинтересовани
  Сфера на действие: Спорт
  Дата на приключване: 22.5.2014 г.
  Наредба_СМР-last2 (2).docx
  Коментатор.бг ще уведоми министъра на младежта и спорта и след неговото становище ще предприеме действия за атакуване на двете наредби пред Върховния административен съд.

 2. Николина е права. Министерството е публикувало наредбата за консултации на 8 май и на същата дата е обнародвана в Държавен вестник.

  Министерство на младежта и спорта
  брой: 40, от дата 13.5.2014 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.42

  Наредба № 1 от 8 май 2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности

  МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
  НАРЕДБА № 1 от 8 май 2014 г.
  за финансово подпомагане на спортни дейности
  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за финансово подпомагане от министъра на младежта и спорта на дейностите на лицензирани спортни организации и техните членове, на спортисти и на учебно-тренировъчната и спортносъстезателната дейност в държавните спортни училища, както и редът за отчитане и доказване на целесъобразността на разходваните средства.
  (2) Размерът на средствата за финансово подпомагане се утвърждава ежег

 3. Тази наредба е направена така, че да се финансира когото си иска министерството. Доказателство за това е раздел “Ред за разглеждане на проектите”. Комисията ги разглежда и класира въз основа на следните минимални критерии: необходимост, целесъобразност, обществена значимост и социален ефект на проектите. Как е възможно да се измислят подобни критерии – необходимост и целесъобразност. Нима не е едно и също. И нима обществена значимост и социален ефект не е едно и също. Смятам, че тези критерии създават предпоставки за произвол и предлагам да бъдат преработени като се въведат обективни критерии. Наред с това да се въведат правила за отстраняване при административно несъответствие, след това обективните критерии. Толкова ли е трудно да препишете критерии от която и да било финансираща програма.
  Второто ми предложение е да изпратите този материал до БОРКОР. Четох че имате споразумение за партньорство с тях. Нека се произнесат има ли предпоставки за корупция в процедурата за оценка на проекти.

 4. Моля обърнете внимание на:
  1. Наредби N 1 и 2 (нова), НЕ СА публикувани за обществено объсъждане, а са качени като ВЕЧЕ ПРИЕТИ! http://mpes.government.bg/Pages/Documents/Regulations/default.aspx
  2. Това е в пълно противоречие с всякакви закони и правила – такъв важен нормативен документ се приема без никакво предварително заявяване, публикуване за обществено обсъждане, приемане на становища, съобразяване с тях.
  3. По тази причина няма никакъв смисъл от обсъждане и мнения по тях. Но добре е да се има пред вид адсолютно непрозразчния и даже скандален начин на “приемането” им!!!

 5. 1. Не мога да разбера защо е нужна нова наредба. Може ли да публикувате, или да поискате целите мотиви? Защо е нужна нова наредба? обикновено нещо такова се прави ако например е изменен закона и др.
  2. В чл.7, ал.едно липсва точка 6.
  3. В същия член не е изяснено що е то “спортните обекти да имат развита инфраструктура”. Като не е ясно комисията винаги ще ми каже че съоръжението няма инфраструктура, каквото и за начи това.
  4. По чл.10, ал.2. Много неясно е с кои точно държавни и общински органи трябва да се съгласува и защо? Нали ако обекта е общинска собственост общината го е предоставила вече. Да отпадне.
  5. По чл.11, ал.1, т.1. Бихте ли отговорили какво означава да опишем сроковете за изпълнение? Реално това не може да стане. Мога да кажа например само, че ако може да се строи и не ми го финансират ноември ще построя или ремонтирам обекта за 3 месеца. Това ли се има предвид и ако е така да се конкретизира.

Leave a Reply

Your email address will not be published.