Накъде в ЕС? Чужденците избират да живеят в Германия

В Европа през 2011 г. около 33,3 млн. чужди граждани са живели в страните от Европейския съюз, което представлява 6,6 на сто от общото население на ЕС. По-голямата част, около 20,5 млн. души, са били граждани от държави извън ЕС, а останалите около 12,8 млн. души са били граждани на страни-членки, сочат данни на Евростат, цитирани от bTv.

През 2011 г. най-голям брой чужди граждани отново са били регистрирани в Германия – над 7,3 млн. души или около 9 на сто от общия брой на населението. Най-висок брой на популация на чужди граждани към страни на ЕС е наблюдаван от Румъния и Турция – по над 2,3 милиона души.

В Англия е отчетен и най-висок ръст на хората, които са придобили гражданство в ЕС през 2011 г. – 194 800 души, следват Франция, Испания и Германия.

Европейската статистика отчита също, че през 2011 г. около 9,7 на сто от новородените деца в Англия са от индийски произход, 7,5 на сто – от полски и 6,1 на сто – от пакистански произход.

В България живеят постоянно около 37 хиляди чужди граждани, от които около 7000 са от страни-членки на ЕС и около 30 000 – от други страни. Руснаците са най-голямата група чужди граждани, живеещи у нас. Следват ги украинците, македонците, молдовците и сърбите.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.