Най-добрите банки за 2014 г. са ДСК, Ти Би Ай и Уникредит Булбанк

ДСК, Ти Би Ай и Уникредит Булбанк водят годишната класация за най-добра банка за 2014 година, която бе огласена на 27 септември от организаторите от Форум ”Банки, Инвестиции, Пари”. Тази класация се извършва по прозрачна методология, която е съгласувана и приета като обективна от всички банки в България. Методологията не се променя във времето и позволява не само обективна оценка на финансовите институции за всяка отделна година, но и съпоставимост на тяхното представяне в отделните години на класацията.

Годишната класация е основана единствено на финансовите показатели на банките и не се влияе от никакви други фактори и лобистки интереси.

Организаторите изтъкват, че вече близо 20 години мисията на Форум ”Банки, Инвестиции, Пари” е да издига авторитета и доверието във финансовата система на България, като работи за максимална прозрачност и обективно оценява постиженията в сектора. С това фондацията вярва, че най-добре подпомага развитието и налагането на най-добрите финансови институции, практики и продукти в България.

Рейтингът за “Най-добра банка” е сборна оценка от 12 показателя за банките: 1. Възвращаемост на активите; 2. Нетен лихвен марж; 3. Отношение Собствен Капитал към Среден Размера на Активите; 4. Отношение Текущи Активи към Общо Активи; 5. Коригирано ниво на ливъридж; 6. Динамика на привлечените депозити за оценяваната година; 7. Динамика на Собствения Капитал; 8. Дял на депозитите на граждани в общите депозити; 9. Отношение Среден Размер на Кредитния Портфейл към Среден Размер на Активите; 10. Общо Активи; 11. Собствен Капитал; 12. Възвращаемост на Собствения Капитал.

Трите най-бързо растящи банки през 2014 година са Уникредит Булбанк, Първа инвестиционна банка и Сосиете Женерал Експресбанк. Този рейтинг е сборна оценка от 6 показателя за банките: 1. Динамика на активите за оценяваната година в %; 2. Динамика на кредитния портфейл за оценяваната година в %; 3. Динамика на привлечените средства за оценяваната година

в %; 4. Динамика на активите в абсолютни стойности; 5. Динамика на кредитния портфейл в абсолютни стойности; 6. Динамика на привлечени средства в абсолютни стойности.

ДСК и Уникредит Булбанк водят класацията и в раздела “Най-печеливша банка за 2014 година”. Тук на трета позиция е Прокредит Банк. Този рейтингът е сборна оценка от 5 показателя за банките: 1. Възвръщаемост на собствения капитал; 2. Възвръщаемост на активите; 3. Нетен лихвен марж; 4. Отношение на Доходи от Такси и Комисионни към Среден Размер на Общо Активи; 5. Нетна печалба.

“Най-добре управлявана банка за 2014 година” е Ти Би Ай Банк, следвана от Банка ДСК и Сосиете Женерал Банк. В тази класация Уникредит Булбанк е четвърта. Рейтингът за “Най-добре управлявана банка” е сборна оценка от 9 показателя за банките: 1. Възвръщаемост на активите; 2. Нетен лихвен марж; 3. Отношение Собствен Капитал към Среден Размер на Активите; 4. Отношение на Текущи Активи към Общо Активи; 5. Коригирано ниво на ливъридж; 6. Динамика на привлечени депозити за оценяваната година; 7. Динамика на Собствения Капитал; 8. Отношение Среден Размер на Кредитния Портфейл към Среден Размер на Активите; 9. Възвръщаемост на собствения капитал.

Оценяването се извършва на база резултатите от последните 3 години. За всяка от годините се сумират точките по всички критерии и се получава общ брой точки. Всяка от отделните години участва в модела с различно тегло – за последната година – 70%, за предходната – 20%, за най-отдалечената – 10%. За всяка от годините се умножават получените точки по теглото и получените претеглени резултати се сумират. Призово място се присъжда на банката, чиито сбор е най-висок. Всеки от критериите за оценка участва с равно тегло.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.