Над 80% от законите се променят година след приемането им

Парламентът избра квотата си за ВСС по предварителни договорки

По-ниска законодателна активност на парламента отчита Юридически барометър. От януари до юни са обнародвани 20 закона, от които 17 са за изменение и допълнение (ЗИД) и три ратификации.

Според изследователите от инициативата по-малкият брой приети закони може да се дължи на предсрочното прекратяване на мандата на 43-то Народно събрание. Броят обаче е по-малък и в сравнение с други периоди, когато е функционирало служебно правителство: юни 2013 – 36 обнародвани закона, юли-декември 2014 – 41 обнародвани закона.

Проблемите според Юридически барометър са, че почти всеки закон се изменя и допълва повече от веднъж годишноНад 80% от законите се променят още през първата година след обнародването им. Други закони пък престояват рекордно дълго време в законодателния орган като например Закона за акциза и данъчните складове, който залежава в НС 411 дни.

Даниел Вълчев обясни, че средно един закон престоява с НС над 180 дни. Прави впечатление, че важни закони не се внасят от МС, а от народни представители. Според Вълчев в законодателните дебати се отклонява вниманието от важни проблеми.

Сред постоянно променящите се закони, по думите му, е Законът за движение на пътищата. Работата на парче не е добра работа, отчете Вълчев.

Закон за регионалното развитие пък получава “награда” Златен пирон на Юридически барометър за недомислие. Административнопроцесуалният кодекс е с променени 158 параграфа.

Според Юридически барометър създаването на европейска прокуратура е важна стъпка в развитието на наказателното право на ЕС. Въпреки това експертите се притесняват, че структурата и организацията й могат да я направят тромава и бавна при вземането на решения.

Иванка Которова, прокурор от ВКП, сподели, че европейската прокуратура се създава трудно. Той е орган без аналог. Седалището на Европейската прокуратура ще е в Люксембург. Помощ на Европейската прокуратура ще оказват Евроджъст и ОЛАФ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.