Над 75 млн. лева по ОПАК до края на 2013 г.

Управляващият орган на Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) планира до края на 2013 г. да договори над 75 млн. лв. по всички процедури включени в програмата. Това стана ясно по време на информационната кампания по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация". Само по тази процедура са предвидени 7 млн. лв. за обучения на служителите от местната администрация. Бенефициентите могат да кандидатстват за финансиране от 20 000 до 90 000 лв., като срокът за подаване на проектните предложения е 15 май 2013 година. Информационната кампания продължи от 21-ви март до 3-ти април в градовете: София, Хасково, Велико Търново, Ловеч, Бургас и Варна.

Целта на управляващия орган на ОПАК е да оцени проектите в максимално кратък срок, така че договорите с новите одобрени бенефициенти да бъдат сключени през септември, най-късно октомври 2013 година. При предходната подобна процедура 197 проекта бяха оценени само за два месеца, съобщават от финансовото министерство.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.