На извънредно заседание НС ще приеме Кодекса за застраховането

Парламентът си даде месец ваканция заради изборите

Наодното събрание ще има извънредно пленарно заседание на 15 декември, вторник. В дневния ред се предвижда само една точка – приемането на второ четене на измененията и допълненията в Кодекса за застраховането. Предложението за провеждането на извънредно пленарно заседание бе направено в началото на днешното редовно заседание на Народното събрание от заместник-председателя на парламента Димитър Главчев и бе подкрепено със 113 гласа „за”, 7 „против” и 12 „въздържали се”. Заседанието ще започне от 11.00 часа.

Като първа точка от дневния ред на депутатите в днешния пленарен ден е предвидено второ гласуване на промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух. На второ четене ще бъдат подложени и промените в Закона за пътищата, с които срокът на валидност на разрешенията за специално ползване на пътищата при строителство се променя на 2 години, информира “Фокус”. Предстои Народното събрание да подложи на гласуване промените в Закона за убежището и бежанците, с които се въвеждат основания за недопустимост на последващите молби от чужденци, търсещи международна закрила, с цел процесуална икономия. Като част от програмата на депутатите за петък са и измененията в Закона за насърчаване на заетостта. С тях се регламентират нови дейности и мерки за търсещи работа лица и работодатели. С новия закон се въвежда дуалното обучение за безработни лица без квалификация. В 12:30 часа се очаква да започне и петъчният парламентарен контрол. В него на депутатски въпроси ще отговарят вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и още двама министри от кабинета.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.