МЗХ подхвана дейностите на Цветелина Бориславова в Пампорово

Експерти от Изпълнителната агенция по горите и Регионална дирекция по горите – Смолян са приключили проверка в района на дейност на горско стопанство "Широка лъка" в гр. Смолян, съобщават от пресцентъра на Министерство на земеделието и храните (МЗХ).

Целта на проверката е била да се установяви законността на дейностите, свързани с изграждане на съоръжения и разширяване на ски писти от "Пампорово" АД, която е собственост на  банкерката Цветелина Бориславова..

Експертите от МЗХ са констатирали сеч, различна от предвидената в горскостопанския план и разрешена с издадените позволителни. Освен това незаконно са ползвани горски територии, като е осъществено изкореняване на пънове, изкопно-насипни дейности и подравняване на терена, с което са разширени ски пистите и е променено  предназначението им.

При проверката е установено, че изградената нова въжена линия върху съществуващото трасе на ски влек "Помагалски",  собственост на "Пампорово" АД, е в нарушение на разпоредбите на Закона за горите. 

Установено е също и строителство по протежение на цялата дължина на ски писта "Европейска" – от връх "Снежанка" до местността "Двата моста" на съоръжение за изкуствен сняг, като част от съоръжението попада в държавна горска територия и е изградено в нарушение на разпоредбите на Закона за горите. 

За всички констатирани нарушения, Регионалната дирекция по горите в Смолян е  сигнализирала Районната прокуратура в града и Регионален отдел  "Национален строителен контрол" – Смолян. Изсичането е спряно. Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна  агенция по горите са предприели съответните мерки и действия.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.