МЗХ е продало 358 дка на „Южен поток България“ за 20,6 млн. лева

Спирането на проекта "Южен поток" може да струва много, много скъпо на "Газпром"

Министерство на земеделието и храните е продало на 21 юли на „Южен поток България“ АД общо 17 имота, изключени от територията на Държавен горски фонд и намиращи се на територията на общ. Варна. Общата площ на тези имоти е 358.551 дка. За промяната на предназначението и придобиването на имотите купувачът е заплатил общо 20 599 409.21 лева. Това съобщиха от МЗХ във връзка с медиини публикации, че стотици декари български земи са дадени на безценица на „Южен поток България“ АД.

Пазарната оценка на 17-те броя имоти е изготвена от независим оценител, като са взети предвид реално обявените към момента цени на подобни и със сходни характеристики имоти в района на Варна, се посочва още в съобщението на МЗХ. Допълва се също така, че при вземането на решенията от страна на Министерство на земеделието и храните са спазени всички законови изисквания и процедури, като е взето предвид и Решение № 876 / 02.12.2011 г. на Министерския съвет, с което газопроводът „Южен поток“ в отсечката, която ще се изгради на територията на Р. България, е обявен за обект с национално значение и за национален обект, както и обстоятелството, че като такъв обект е изключен от наложения с Решение на Народното събрание от 11.07.2013 г. мораториум по отношение на имотите, попадащи в границите на устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Подробния устройствен план – парцеларен план на обект „Преносен газопровод „Южен поток“ на територията на Р.България“ за имотите е одобрен със Заповед № РД 02-32 / 24.03.2014 г. на министъра на регионалното развитие.

Преди ден сайтът “Биволъ” съобщи за тази сделка. В информацията се посочваше, че 358-те дка са продадени за 10 780 270 лв., което прави по 15 евро на квадратен метър. И се допълваше, че за сравнение, терените изкупени в същия район (близо до Паша Дере) от Първа Инвестиционна Банка, през които ще минава сервитут на “Южен Поток”, са платени по 207 лв. на квадратен метър.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.