„Мудис“ присъди на България рейтинг Baa2

Международната рейтингова агенция „Мудис“ присъди предварителен рейтинг Baa2 със стабилна перспектива по Глобалната средносрочна програма на България, съобщи Министерство на финансите.

Перспективата се отнася за емитиране на държавни ценни книжа на международните капиталови пазари.

Анализаторите от „Мудис“отбелязват, че рейтингът на програмата отразява от една страна перспективата на страната ни за нисък икономически растеж и предизвикателствата пред банковата система, а от друга стабилната фискална позиция, ниския държавен дълг и устойчивите нива на фискалния резерв.

„Мудис“ отбелязва, че в перспектива рейтингът може да бъде повлиян позитивно от редуциране на влиянието на неблагоприятни външни фактори. Това е възможно при евентуално присъединяване на страната във ВМ2, или при доказано намаляване на дела на външния дълг в брутния вътрешен продукт.

Присъденият рейтинг потвърждава текущата кредитна оценка по суверенните облигации на България и е необходимо условие за регистриране на средносрочната програма на Люксембургската фондова борса. Максималният номинален размер на дълга, който може да бъде поет по програмата, е 8 млрд. eвро. Планира се 6 млрд. евро да бъдат използвани за погашения по държавния дълг, а остатъкът – за финансиране на бюджетен дефицит в периода от 2015 до 2017 г., сочат от финансовото ведомство.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.