МС създава Консултативен портал на координационния механизъм с ЕС

След АМ "Хемус" премиерът Борисов прекрати още обществени поръчки за над 600 милиона лева

Създава се Консултативен портал на координационния механизъм по въпросите на ЕС, съобщиха от пресслужбата на “Дондуков” 1.

Правителството направи промени в Постановление №85 от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз, чиято цел е усъвършенстване на механизмите за участие на България в процеса по взимане на решения в ЕС, по-добра защита на националния интерес и ефективно и своевременно изпълнение на задълженията на страната ни като държава-членка, съобщиха от правителствената информационна служба.

Промените ще доведат до подобряване на координацията по европейските въпроси както на национално ниво с активното участие на всички заинтересовани страни, в т.ч. неправителствени организации, бизнес и социални партньори, така и на европейско ниво – с Постоянното представителство на България към ЕС, с Европейския парламент и с останалите държави-членки.

С цел подпомагане на конструктивния диалог и партньорство с гражданското общество, с постановлението нормативно се урежда създаването на Консултативен портал на страницата на координационния механизъм по въпросите на ЕС (www.EUaffairs.government.bg). По този начин се създава правната възможност да се консултират законодателни предложения на Европейската комисия, елементи от националните рамкови позиции, програмни и планови документи на България по европейски въпроси.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.