МС иска да отпадне категоризацията на самостоятелните заведения за хранене

Да отпадне изискването за категоризация на самостоятелните заведения за хранене и развлечения ще предложи правителството на Народното събрание. Това ще стане с приемане на изменение и допълнение на Закона за туризма. Според правителството отпадането на категоризацията ще допринесе за значително облекчаване на туристическия сектор, намаляване на разходите и ускоряване на процедурите за бизнеса. Предвижда се и облекчаване на режима за регистриране на туроператори и туристически агенти, като се намаляват нормативно установените срокове за представяне на услугата, изискванията за образователния ценз и трудовия стаж на управителя на съответната фирма, както и за помещението, използвано за офис. Сред промените, които предлага правителството, влиза и отделна наредба, регламентираща видовете форми на детски отдих и туризъм, облекчения за изискванията за храните в къщите за гости, правила за басейните и водните атракциони. Създава се и възможност общински предприятия да могат да кандидатстват за получаване на удостоверение за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност. Предвидени са изменения, с които се облекчават собствениците на къщи за гости по отношение изискванията на Закона за храните и регламентите от хигиенния пакет за този вид обекти. „Част от предложенията целят да внесат яснота и прецизност в някои от разпоредбите на база опита от прилагането на закона от влизането му в сила до момента“, се казва в съобщението на Министерския съвет от сряда. Друга част пък имат за цел да се намалят процедурните затруднения за бизнеса и гражданите.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.