МРРБ: Има издадени 124 заповеди за премахване на незаконни сгради в Гърмен

След изготвени 134 броя констативни актове от служители на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ – Благоевград, през 2012г. от ДНСК са издадени 124 броя заповеди за премахване на незаконни строежи, извършени от лица от ромски произход, в местност „Падарката“, землище на с.Марчево, община Гърмен. По 10 от съставените констативни актове производството е прекратено, става ясно от прессъобщение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Всички издадени 124 заповеди за премахване на незаконни строежи в землище на с.Марчево, община Гърмен са влезли в сила. На извършителите на незаконните строежи са връчени покани за доброволно изпълнение, включително и чрез публикуване на съобщения на интернет страницата на ДНСК. Издадени са и 7 броя заповеди за премахване на незаконни строежи в с. Мосомище, община Гоце Делчев. Два от строежите са премахнати, други два са в процедура на обявяване на покани за доброволно изпълнение, по три от заповедите действията са в процес на избор на изпълнител за принудително премахване на незаконните строежи.

От писмо № ГР-207-08-922 от 12.12.2013г. на Министерството на инвестиционното проектиране – ДНСК е видно, че временно е спряно изпълнението по принудителното премахване на незаконните строежи на основание чл.277 от АПК до решаване на жилищния проблем на засегнатото население.

Към настоящия момент ДНСК предприе следните действия:

С официално писмо до областния управител на Благоевград Бисер Михайлов и кмета на община Гърмен Минка Капитанова ДНСК отправи запитване дали причините, които са основание за временно преустановяване на принудителното премахване на незаконните строежи са отпаднали,т.е. дали е осигурено настаняване на лицата, които обитават незаконните постройки. ДНСК отново ще отправи до извършителите покани за доброволно премахване на незаконните постройки. Ако не бъдат предприети действия за доброволно премахване, ДНСК ще започне процедура за избор на изпълнител за принудително премахване, завършва прессъобщението на ДНСК.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.