МП предлага затвор до 5 години за търговци, които участват в корупция

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане във вторник нови промени в Наказателния кодекс (НК), които разширяват кръгът на лицата, които да носят наказателна отговорност за корупция. В проекта се предлага да се разшири понятието длъжностно лице като в него да се включат и лицата, които се занимават с търговска дейност.

“Качеството ,,длъжностно лице‘‘ да бъде изрично признато и на заемащите служба в общинските администрации, на хората, изпълняващи ръководна работа или работа при обединение от търговци или друга публична функция, предвиждат предложенията. Ако те бъдат включени в понятието “длъжностно лице” в НК ще се разширява кръгът на лицата, които могат да бъдат преследвани за т.нар. ,,корупционни престъпления‘‘, пише в проекта. Според авторите на промените така ще се уеднакви режимът на корупционните престъпления и ще се прилага за длъжностни лица от държавния и частния сектор. В мотивите на новите промени на НК е записано, че съществуващите в момента наказателни механизми за ограничаване на проявните форми на корупция в частния сектор се нуждаят от изключително сериозно и задълбочено преосмисляне, най-вече в светлината на актуалната практика на Върховния касационен съд и инстанционните съдилища за субекта на престъпленията по глава осма от Особената част на НК, а именно, че това е само лице, заето в държавен орган или обществена организация или изпълняващо публична функция.

Предвижда се също така наказание до 3 години лишаване от права за длъжностни лица, които не изпълняват задълженията си или превишат правата си и от това произлизат значителни вредни последици за граждани, фирми или обединения.
Законопроектът предвижда наказание до 5 г. лишаване от свобода и глоба за търговци, ръководители и служители във фирми и еднолични търговци , които искат или приемат подкуп, за да упражнят влияние при вземане на решение от друго лице.

От наказателна отговорност се освобождават тези, които са предложили, обещали или дали подкуп ако са извършили деянието, за да защитят законно право или интерес и ако незабавно и доброволно са съобщили за това на властта.

За искане, даване, получаване и посредничество при т.нар. ,,стопански подкуп‘‘ отпада изискването облагата да е само имотна, предвиждат още измененията, предложени от правосъдното министерство. Размерът на наказанието за стопански подкуп се увеличава от до 2 г. и глоба от 100 до 300 лв. на до 5 г. и глоба от 500 до 2 хил. лв.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.