МОСВ: За нас проект Карадере не съществува

Проектът за застрояване на Карадере няма да получи разрешение. Това заяви пред  ТВ7 министърът на околната среда и водите Искра Михайлова.

„Аз ще предложа да променим, да добавим поне още едно изречение в закона, което да гласи, че преди да бъде процедиран проектът, той трябва да получи становище по ОВОС, т.е. за нас всичко трябва да започне отначало. Без оценка за въздействието за нас този проект не съществува”, обясни Михайлова. И допълни, че инвеститорът не е контактувал с нея. “Почти нищо не знам за собствениците на фирмата”,  каза тя.

Фирмата-инвеститор „Мадара Юръп” не е кандидатствала по проекта, изясни Михайлова.

„За мен и за екипа на МОСВ този, новият проект, съществува само в един план в 2 писма – едно писмо, написано от фирмата до РИОСВ-Бургас, в което фирмата се интересува каква е процедурата, за да получи разрешение по екологичното законодателство. Второто писмо е до зам.-министъра на околната среда и водите – дали това по закон е възможно, но е отговорено, че решението се взима в зависимост от проекта”, обясни Михайлова. „Не е ли по-разумно преди един инвеститор да тръгне с проекта си и да каже ще строя, този инвеститор не направи проста провррка и не поиска становище възможно ли е да се случи това”, попита тя. Инвеститорът е задължен да спазва екологичното законодателство на страната, каза Михайлова.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.