Мораториумът върху износа на дървесина остава в сила

Докато не бъдат приети промените в Закона за горите мораториумът върху износа на дървесина продължава да е в сила. Това съобщи заместник-министърът на земеделието Георги Костов по БНР. Той обясни, че това е така, тъй като според юристите на министерството, мораториумът е наложен до влизането в сила на законодателни промени, уреждащи износа на дървесина. Костов изрази надежда още утре, на първото за седмицата пленарно заседание на Народното събрание, промените в закона да бъдат гласувани на първо четене, а след седмица законът да мине и на второ четене.

Зам.-министърът на земеделието уточни, че промените в закона не могат да се направят, без да се вземат предвид подзаконовите нормативни актове, тъй като двете заедно вървят в пакет.

„Промените може да ги разделим на три елемента. Единият елемент е свързан пряко с опазването и контрола. Това са неща свързани с извършване на дейност в тъмната част на гората. Освен това има изисквания към автомобилните средства, които извършват превоза, към складовете, преработвателните складови, които трябва да имат камери”, каза Костов. Той обясни, че тези които са решили, че на всяка цена трябва да извършват престъпление много трудно могат да бъдат спрени, но по думите му, има достатъчно превантивни мерки за това. „Даваме повече правомощия на служителите на горите да действат при повече правомощия от досегашните им. Ние създадохме нови мобилни екипи, които ще могат да действат изцяло и на други територии”, обясни още Георги Костов.

На 5 март тази година парламентът прие внесеното от ГЕРБ предложение за забрана на износа на необработена дървесина за период от три месеца. Промените предвиждат министърът на земеделието и храните да наложи мораториум на износа на необработена дървесина към страните извън ЕС и изпращането на такава дървесина в рамките на Съюза за срок от 3 месеца.

Тези мерки са насочени към противодействие на незаконната сеч. В момента тя възлиза на около 2 млн. куб. м., което представлява една четвърт от общия добив на дървесина.

Новите промени в закона трябваше да бъдат гласувани на първо четене миналия петък, но тогава липсата на кворум провали заседанието на Народното събрание.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.