МОН кани НПО в работна група за превенция на риска в училищата

Просветният министър забрани на служителите на МОН и регионалните инспекторати да пишат учебници

В продължение на инициативата за предприемане на съвместни действия с представителите на гражданското общество и неправителствения сектор с цел предприемане на активни мерки за превенция на децата и учениците от насилие заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева проведе среща в Министерството на образованието и науката с представители на Гражданско движение „Защита на правата на хората с аутизъм в България“, съобщиха от пресцентъра на МОН. Срещата имаше за цел да се обсъдят предложените от гражданското движение мерки за предотвратяване на насилието над деца в държавни и частни образователни институции. Бяха дискутирани и други въпроси, отнасящи се до промяна в законодателството във връзка с обучението на децата със специални образователни потребности, в частност на децата от аутистичния спектър.
Заместник-министър Кастрева увери представителите на движението, че Министерството на образованието и науката е отворено за диалог с гражданското общество и споделя необходимостта от предприемане на спешни мерки в областта на правата на детето и предотвратяването на насилието в училище. Беше представена инициативата на МОН за междуведомствена работна група с участието и на гражданския сектор за разработване на механизъм за превенция на риска в образователната среда, с което да се подобри грижата за децата в училище. Представителите на Гражданско движение „Защита на правата на хората с аутизъм в България“ бяха поканени за участие в работната група с цел да излъчат свои представители.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.