Модернизират с нови 3,5 млн. лева модела на административно обслужване

След АМ "Хемус" премиерът Борисов прекрати още обществени поръчки за над 600 милиона лева

Още над 3,5 млн.лв., с ДДС, ще отидат за поредната реформа на администрацията. Това става ясно от обществена поръчка за изготвяне на техническата документация по проект “Трансформация на модела на административно обслужване”, обявена от Администрацията на Министерския съвет, съобщи БГНЕС. Парите ще са за сметка на новата европейска оперативна програма “Добро управление”. Проектът има четири специфични цели, които си поставя за изпълнение – “подобряване на модела на организация и поддържане на регистрите в държавната администрация”, “премахване на пречките за въвеждане на комплексно административно обслужване”, “усъвършенстване на работните процеси по предоставяне на административните услуги”, “стандартизиране на ключови за гражданите и бизнеса услуги на общините”.

В документацията е отбелязано, че “проектът е първа фаза на трансформация на настоящия модел на обслужване, като в обхвата му се включват надграждане на две стратегически информационни системи и пилотно внедряване в 50 администрации на централизиран механизъм за служебно заявяване и издаване на удостоверения”.

Предстои обявяването на редица обществени поръчки.

Първата обществена поръчка ще бъде обявена до средата на февруари. Срещу едни 110 000 лева без ДДС ще бъдат осигурени информация и публичност на проекта.

Втората вероятно ще се огласи през април и касае “Проектиране, програмиране, изграждане и пилотно внедряване на централизиран механизъм за служебно заявяване и издаване на удостоверения от налични системи”, като за целта са предвидени 208 333 лв. без ДДС.

Трета обществена поръчка на стойност 262 500 лв. цели надграждане на Интегрираната информационна система на държавната администрация.

С четвърта обществена поръчка” се планира изхарчването на 1,75 млн. лв., без ДДС, за “Инвентаризация и анализ на режимите, административните услуги и информационните масиви, анализ на регистрите в държавната администрация, разработване на концепция и пътна карта”.

Планирана е и пета обществена поръчка на стойност 841 666 лв., без ДДС, за “Внедряване на услуги на принципа на “Епизоди от живота” и “Бизнес събития”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.