“Модерна България”-Видин настоява за прозрачност на общинските разходи

В последните седмици гражданите на Видин се разделиха на “за” и “против” отстраняването на кмета Герго Гергов. Това разделение прерасна в личностна битка на подкрепящите кмета и неподкрепящите го. Остана усещане, че се губи истинската принципна причина за позициите, която трябва да се базира на наличието на злоупотреба с общински средства или на липсата ѝ, коментират представителите на гражданско движение “Модерна България”-Видин, цитирани от БГНЕС. Според тях изход от ситуацията има и той се нарича прозрачност.

“Предложението ни за въвеждане на Наредба за прозрачност на общинските разходи е решение на този проблем, и то решение, което има изпреварващ ефект и ще реши тези проблеми в зародиш. Благодарение на усилията на няколко местни граждански формации и използването на експертния екип на Института за модерна политика такава проектонаредба, съобразена с местните специфики, беше изработена и внесена в Общинския съвет още през 2012 г., като на наша страна бяха привлечени 20 общински съветници от Видин, които се подписаха като вносители на предложението”, припомнят от “Модерна България”.

В проектонаредбата се предвижда общината да създаде и поддържа уебсайт, на който своевременно да се качват всички разходи на Община Видин. Така всички желаещи граждани ще имат възможност да разберат за какво и колко точно финансови средства изразходва Общината. С това елементарно за изпълнение решение ще се предотвратят както възможността за кражби на средства на Общината, така и възможността за набедяване в престъпления, посочват от движението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.