Министри поискаха от ЕК да отблокира евросредствата

Вицепремиерът Екатерина Захариева, министърът на транспорта Николина Ангелкова и
заместник-министърът по регионално развитие Йорданка Чобанова се срещнаха късно снощи с еврокомисаря по регионалната политика Йоханес Хан и с представители на главна дирекция “Регионална и градска политика” на ЕК, съобщиа от правителствената информационна служба. На срещата е обсъдено актуалното състояние на оперативите програми “Регионално развитие”, “Околна среда” и “Транспорт и транспортна инфраструктура” и възможностите за отблокиране на
спрените по някои от програмите средства.
За Оперативна програма “Регионално развитие” вицепремиерът Захариева заяви, че е реализиран напредък по плана за действие за изпълнение на всички корективни мерки, посочени в одитния доклад на ЕК, в частта на процедурите за контрол на обществените поръчки и подобряване на капацитета на управляващия орган и на
бенефициентите.
До края на септември се очаква одитният орган да се произнесе по отношение на “Приоритетна ос 3”, която беше напълно спряна и сега се изплаща само от държавния бюджет. Също до края на месеца българската страна ще изпрати становище до ЕК по отстранените в предварителния одитен доклад нарушения, допуснати от бенефициентите.
По отношение на Оперативна програма “Околна среда” България ще изпрати в най-скоро време своята официална позиция в отговор на писмото на ЕК с препоръки за системите за управление и контрол.
На 28 август 2014 г. ЕК изпрати писмо с допълнителни изисквания и препоръки в резултат на проведената през май 2014 г. одитна мисия на ЕК в България. Участниците в срещата постигнаха съгласие, че е възможно да се приложи предложената от ЕК плоска финансова корекция в размер на 9,5 процента.
По ОП “Транспорт” бяха обсъдени приоритетите на програмата за периода 2014-2020 г. с цел финализиране на преговорите и подаването й за одобрение в ЕК. От особена важност е автомагистрала “Хемус” да бъде включена за финансиране в
оперативната програма в нейната цялост (от Ябланица до Шумен).
Относно сегашния програмен период беше потвърдено, че няма риск от загуба на средства за настоящата година.
Представителите на ЕК са изразили аудовлетворение, че са намерени средства за съфинансиране на железопътните проекти и са приветствалиа взетите превантивни мерки по проектите с висок риск.
В разговора е обсъдена също така подготовката за следващия програмен период по ОП “Региони в растеж”.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.