Министър Танев назначи Геновева Жечева за управител на фонд “Научни изследвания”

Геновева Жечева е назначена от министъра на просветата Тодор Танев за временно изпълняваща длъжността управител на Фонд “Научни изследвания” (ФНИ). Новината бе съобщена след среща на министър Танев с представители на ръководството на БАН и на Съвета на ректорите, по време на която са били обсъдени важни теми, свързани с оперативното управление на Фонда като инструмент за насърчаване на научните изследвания. Ръководството на МОН е представило анализ на финансирането на ФНИ, съгласно Годишната оперативна програма и варианти за излизане от създалата се кадрова криза в управлението на ФНИ.

По време на днешната среща в МОН единодушно е била подкрепена кандидатурата на Геновева Жечева, началник на отдел “Транснационални научни инициативи” в дирекция “Наука” на МОН, и представител на Министерството в Изпълнителния съвет на ФНИ за временно изпълняващ длъжността директор на ФНИ. Постигнато е съгласие новата конкурсна сесия във Фонда да бъде обявена след разработване на ясни правила и съгласувани с Министерството на финансите “Насоки за кандидатстване”.

Преди седмица Николай Христов, до тогава управител на Фонд “Научни изследвания”, беше задържан за убийството на негов приятел, извършено в състояние на тежко алкохолно опиянение.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.