Минчо Спасов призова главния прокурор да каже истината за Мишо Бирата

Главният прокурор Цацаров вече не може да мълчи, след като бе сезиран от Инспектората на Вившия съдебен съвет (ВСС) за комичното шикалкавене на покурорите Ваня Илиева и Тасков от Софийска градска прокуратура и и Т. Поповска от Софийска апелативна прокуратур по т.нар. “случай Мишо Бирата”. Това заяви Минчо Спасов -бивш председател на парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност от НДСВ. 

Инспекторатът на ВСС изпрати сигнала на Спасов, заедно с доклад по него за разглеждане лично от Цацаров, съобщиха от пресцентъра на НДСВ. Според Минчо Спасов Главният прокурор следва да се произнесе за поведението на подчинените си прокурори:

1. Административно нарушение или престъпление е извършил прокурор Иван Тасков от СГП. В свое писмо от 10.07.2012 г. той резюлира, че “сигналът за съдържанието на записите е неотносим към наблюдаваното от него досъдебно производство 70/11 СГП (за държавна тайна)”.

В последствие в писмо от 16.01.2013 г. Тасков коренно променя твърдението си, казвайки, че независимо от разследването по чл.357 НК (за държавна тайна), е извършено и разследване на проверката на мобилна група в ТМУ Ловеч (акцизно престъпление). Т.е.Тасков се самоизобличава в поне 2 нарушения:

– съставя документ с невярно съдържание (обратен по съдържание с писмото му от 10.07.2012 г.),

– твърди, че е извършвал допълнително разследване по спряна преписка, без надлежно възобновяване и без акцизното престъпление да фигурира в предмета на проверка по пр.пр.70/11. (цитира като резултат от проверката си събития и решения на ВАС, датирани след спирането на пр.пр.70/11.) Така се мотивира, че е разледвал и сигнала за съдържанието на записа.

2. Административно нарушение или престъпление по чл.288 НК е извършила прокурор Ваня Илиева от СГП, прикрепвйки сигнала за съдържанието на записа към сигнала за опубличаването му въпреки изричното становище от 10.07.2012 г. на пр. Тасков за неотносимост.

2.1. Документ с невярно съдържание ли е отказът й да образува досъдебно произвдство по пр.пр.5608/12 (мотивиран с очевидно невярното твърдение, че по пр.пр.70/11. СГП вече е подробно изяснено отсъствие на достатъчно доказателства за привличане на конкретно лице) или е препятствала наказателно преследване на Б. Борисов (престъпление по чл. 288 НК), или и двете.

2.2. Документна измама ли е писмото й от 24.09.2012 до адв. Спасов, в което твърди, че по повод “изнесените в сигнала му обстоятелства вече са събирани доказателства”.

3.Съучастие или немарливост е проявила прокурор Т. Поповска от Апелативна прокуратура, когато не спазва указания 7159/06.12.2012 на прокурора от ВКП П. Николова за възобновяване на наказтелното производство с оглед проверка и за други престъпления от общ характер, извършени от длъжностни лица освен престъплението по чл.357 НК.

Според адв. Спасов г-н Цацаров е много улеснен да даде отговори на тези въпроси, ако прочете констатациите на проверяващя инспектор Албена Костова от Инспектората на ВСС. Тя изрично посочва:

– двете преписки са със съвсем различен предмет.

– липсва произнасяне по същество на твърденията на проф. Вълканов и адв.Спасов.

Ще види ли истината г-н Цацаров, дори с цената да жертва номиниралия го Борисов, заедно с прикриващите го прокурори Тасков, Илиева и Поповска, или ще изгуби завинаги професионалната си чест и лично достойнство, пита бившият депутат от НДСВ и председател на комисията по вътрешен ред и сигурност в 40-ото НС Минчо Спасов.

Припомняме, че още на 17.07.2012 г. Минчо Спасов сезира Главния прокурор да започне проверка относно вероятна престъпна дейност на Бойко Методиев Борисов и Георги Седефчов Първанов във връзка със случая, добил публичност като „Мишо Бирата”. Отговор до бившия председател на парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност изпраща не Главният прокурор, до когото бе изпратен сигналът с искане за разследване на тогавашния премиер, а прокурор Илиева от Софийската градскапрокуратура (СГП). Също така Минчо Спасов получава отказ за образуване на наказателно производство по т.нар случай “Мишо Бирата” от прокурор В. Илиева от Софийска градска прокуратура и прокурор Т. Поповска от Софийска Апелативна прокуратура.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.