Минамалната заплата остава 460 лв., КНСБ искат рязко увеличаване на доходите

Борисов заяви, че няма да има компромиси с обслужването в МВР

Министерският съвет прие постановление, с което потвърди определянето от 1 януари 2017 г. наминимална месечна работна заплата за страната в размер на 460 лв.

Правителството предприе необходимите действия за консултиране на проекта в Националният съвет за тристранно сътрудничество.

За повишаването на минималната работна заплата от 460 лв. способстват икономическият растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличаване броя на заетите и ръстът на средната работна заплата в страната. От 1 януари минималната работна часова ставка остава 2,78 лв.

КНСБ иска 920 милиона лева към бюджет 2018 за повишаване на заплатите на заетите в системите на бюджетна издръжка, обяви лидерът на синдиката Пламен Димитров. За повишение на възнагражденията на работещите в системата на средното образование за 2018 г. е необходимо да бъдат отпуснати допълнително не по-малко от 248 милиона лева спрямо първоначално заложените в бюджета за 2017 г., каза председателят на СБУ Янка Такева. По думите й като първа стъпка , насочена към 15% увеличение на заплатите на заетите в сектора, още през текущата година са необходими допълнителни средства от 80 милиона лева.

КНСБ и Федерацията на синдикатите в здравеопазването настояват за увеличение на средствата за делегирани от държавата дейности в здравеопазването с 20 на сто, за което са необходими 20,1 млн. лева. Необходими са 20.5 млн. лева бюджета на Министерството на здравеопазването, които са за увеличения на заплатите на работещите в спешната помощ, както и за увеличение на работещите в останалите бюджетни организации.

Заплатите в яслите трябва да бъдат увеличени между 100 и 120 лева, което ще засегне 6 700 човека, а увеличение между 70 и 150 лева са нужни за спешната помощ и останалите бюджетни организации. За осигуряване на достойно заплащане в държавното управление от КНСБ искат увеличение на средствата за работни заплати в централната и местната администрация с 25 на сто, както и увеличение с 25 на сто на единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности в социалното подпомагане.

От КНСБ настояват в земеделието да бъдат увеличени средствата за персонал в Министерството на земеделието, храните и горите с 12 милиона лева, което ще даде възможност да се увеличат заплатите с 15 на сто на работещите във второстепенните разпоредители. От синдиката настояват за най-голямо увеличение на заплатите в сектор “Сигурност” – с 200-250 лева.

КНСБ настоява и за допълнителни средства за увеличение на бюджета на Многопрофилната транспортна болница в Пловдив за разходи за персонал. Синдикатите настояват заплатите във висшите училища да бъдат увеличени с 10%, а за най-добрите увеличението да е 20 на сто.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.