Миков: Този заем от 16 млрд. се иска в нарушение на Конституцията

Правителството да оттегли искането си за нов заем от 16 млрд. лв., а не да предприема предварителни действия, които са в явно нарушение на Конституцията и в ущърб на българските граждани. Това призова председателят на БСП и на ПГ на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Михаил Миков в декларация на левицата, прочетена в пленарна зала. Миков изтъкна, че няма предварително съгласие за този огромен размер на емитиран дълг, а на 6-ти февруари са подписани договорите за дилърство и за агентство, както и Актът за поемане на задължения от Република България, което е сторено без мандат от Народното събрание, в нарушение на чл. 84, т.9 от Конституцията.

В декларацията се изразява възмущение, че вчера две парламентарни комисии са отхвърлили това тежко бреме за българския данъкоплатец, но въпреки това е имало опити да не се признаят гласовете.

БСП настоява правителството да оттегли внесения законопроект и да представи пред Народното събрание намеренията си за външни заеми и да обоснове конкретната необходимост от тях. Според левицата всичко друго е в нарушение на Конституцията на Република България, Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. , и най- вече грубо нарушение на интересите на българските граждани, които ще плащат тези задължения.

Ето и самата декларация на БСП:

“Тази седмица в Народното събрание беше внесен Законопроект за ратифициране на договор за дилърство, договор за агентство и на Акт за поемане на задължения от Република България, на стойност 16 млрд. лв. външен дълг.

В момента държавните задължения са относително балансирани – 50% външен /50% вътрешен. С поемането на този дълг драстично се нарушава това съотношение. В полза на външния дълг. Без да има никаква обосновка за това.

Получава се парадоксалната ситуация, че българските банки са свръхликвидни, а ние ще плащаме лихви, забележете, до 10%! При условие, че основният лихвен процент на Европейската централна банка е 0.5%.

Кое налага това?

Няма да коментирам, че лихвата, при която бе записан последният външен дълг е 3.05%. От къде дойде тази разлика от 7%? Или, по-скоро, къде ще отиде?

Днес бедна България депозира валутния си резерв при лихва от 0.5%, а взема заеми много по-скъпо. Не е ясно, какво е брокерското възнаграждение.

Правителството се позовава на някаква митична глобална средносрочна програма за издаване на облигации, но едва ли някой народен представител е виждал тази програма. Ще е добре да се представи пред Народното събрание.

Уважаеми народни представители,

Няма никаква нужда от този заем. В Закона за Държавния бюджет на Република България за 2015 г. е предвидено драстично увеличение на държавния дълг в размер на 8.100 млрд. лв., от които – 6.9 външен и 1.2 вътрешен. Това увеличение и лихвите по него достатъчно натоварват българския данъкоплатец с по над 1 000 лв. на човек, заедно с децата.

Спомнете си Вашата реакция отдясно, когато предното правителство взе дълг от 1 млрд. лв. И белия автобус. И обсадата на парламента. И ветото на Президента.

Защо сега не коментираме опасността от дългова спирала?

През 2004г. Гърция имаше 63 млрд. външен дълг. През 2008г. дългът й е над 500 млрд.

„Дълговото финансиране на нарастващ дефицит е изключително опасен път, по който, ако една страна тръгне, връщането назад е много болезнено. Увеличаването на дефицита и задлъжнялостта по този начин е безотговорно както спрямо нас, така и спрямо бъдещите поколения.“ !

Знаете ли кой го казва? Това е буквален цитат от мотивите на ветото на Президента Плевнелиев. Президентът, който днес мълчи.

По този път ли ни повежда днешното правителство!

Правителството няма предварително съгласие за този огромен размер на емитиран дълг, а на 6-ти февруари са подписани договорите за дилърство и за агентство, и Актът за поемане на задължения от Република България. Това е сторено без мандат от Народното събрание. В нарушение на Конституцията, чл. 84, т.9.

Вчера двете комисии на Народното събрание отказаха и не подкрепиха това тежко бреме за българския данъкоплатец, въпреки гинастиките по признаване и не признаване на гласовете

Уважаеми народни представители,

БСП-лява България:

1. Настоява Правителството да оттегли внесения законопроект.

2. Настоява Правителството да представи пред Народното събрание намеренията си за външни заеми и да обоснове конкретната необходимостта от тях.

Всичко друго е в нарушение на Конституцията на Република България, Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и най-вече в грубо нарушение на интересите на българските граждани, които ще плащат тези задължения. Но не само днешните граждани, а и техните деца.”

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.