Миков: Световната банка веднага реагира, бавим ратификации

Председателят на Народното събрание Михаил Миков коментира проваленият кворум и евентуалното блокиране на по-нататъшната работа на този парламент от гледна точка на вероятността България да изгуби стотици милиони, предназначени за финансирането на важни инфраструктурни обекти.

“Днес трябваше да гласуваме няколко ратификации, сред които взаимни споразумения със Световната банка, свързани с пътната инфраструктура и водоснабдяването. Липсата на кворум може да провали подписването на споразуменията, а отпуснатите средства едва ли ще се харчат от това правителство, но със сигурност са за България”, каза Миков пред журналисти в пловдивското село Граф Игнатиево.

Председателят на парламента каза още, че заради забавянето на тези ратификации е получил писмо от Световната банка, с което се препоръчва спешно да се предприемат мерки за одобряване на споразуменията.

Справката с приетата вчера седмична програма на парламента показва, че в нея са били залегнали седем няколко проекта за ратификации на споразумения, но не със Световната банка, а с Международната банка за възстановяване и развитие:

Законопроект за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г.

Законопроект за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция “Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г.

Законопроект за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция “Пътна инфраструктура” и “Международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г.

Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и , която е част от групата на Световната банка:

Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.

Международна банка за възстановяване и развитие (МБВР) е една от петте институции, които обхваща Групата на Световната банка.
Международна банка за възстановяване и развитие е международна организация, чиято мисия на създаване е била да финансира реконструкцията на нации, опустошение от Втората световна война. Днес нейната мисия е разширена до борба с бедността със средствата на финансиращи държави. Тя е създадена на 27 декември 1945 след международната ратификация на споразумението, постигнато на Бретън-Уудската конференция, състояла се от 1 до 22 юли 1944 в Бретън Уудс, Ню Хампшир.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.