Миков отказа на проф. Близнашки време за поправка на подписката за референдум

Председателят на Народното събрание Михаил Миков изпрати писмо до председателя на Инициативния комитет за произвеждане на национален референдум проф. д-р Георги Близнашки в отговор на негово писмо от 19.05.2014 г. и съдържащите се в него искания.

Става дума за констатираните от ГРАО нередовности в подписката за референдум по изборни въпроси и поисканото от председателя на инициативния комитет проф. Близнашки време за отстраняването на тези нередовности.

Отговорът на Михаил Миков до проф. Георги Близнашки носи днешната дата и е публикуван в рубриката „Оригинални документи” на БТА. Той е издържан изцяло в юридически стил и изобилства с цитати на членове и алинеи от различни закони. В крайна сметка може да се обобщи, че според председателя на Народното събрание
посоченото в чл. 13, ал. 4 ЗПУГДВМС отстраняване на нередовности
в подписката на граждани за произвеждане на национален
референдум, визира това да стане в рамките на тримесечен срок и той е преклузивен
(пресекателен), т.е. срок, с изтичането на който престава да съществува съответното материално субективно, предвидено в закона. Този срок е установен в посочената императивна правна норма. Съгласно общите правила за преклузивните срокове, този
срок не може да се спира или прекъсва.
С изтичането на преклузивния срок по чл. 12, ал. 8 ЗПУГДВМС откритата процедура по подписката за национален референдум се прекратява”, се казва още в писмото на председателя на парламента до проф. Близнашки.

“Уважаването на изразеното във Вашето писмо искане за “обсъждане на възможностите за отстраняване на констатираните нередовности по подписката” означава даването на нов срок за това, което би било в грубо нарушение на чл. 12, ал. 8 ЗПУГДВМС и с оглед на това не бих могъл да си позволя да се съобразя с него”, отбелязва Михаил Миков.

Председателят на парламента информира проф. Близнашки, че като следващ етап от
процедурата предстои Народното събрание, подпомагано от постоянните му комисии, да разгледа и обсъди направеното предложение.

Осъществяването на тази процедура е изцяло в компетентността на народното представителство, изтъква Миков.

Свързани публикации

3 Comments

  1. Ясно е колкото си искаш.
    Близнашки реши да на*бе парламента и си събу гащите. Парламента изчака процедурата му и съответно се възползва от предложената му възможност – наличност на близнашко голо дупе без гащи.
    Да бе мирно седяло не би к*р видяло, казва народа.

  2. ЙОрист човекът хахаха…не знам дали и малко дете ще се обърка в тълкуването на двата члена..

Leave a Reply

Your email address will not be published.