Михаил Миков: Изборите сами по себе си не решават нищо

Уважаеми съграждани, днешният ден показа, че обстановката в София ескалира, а оттам се създава тревожност в цялата страна. Към Народното събрание бе проявена агресивност, невиждана от години. Обстановката рязко се промени. За разлика от мирно протестиращите граждани през изминалите дни, днес сравнително малобройна група демонстрира насилие и сблъсъци около сградата на Народното събрание. С тези действия се поругава не само достойнството на Народното събрание, но и на народните представители, които бяха избрани преди месец и половина на предсрочни парламентарни избори. Застрашават се животът и здравето им. Обърнах се към министъра на вътрешните работи за осигуряване на нормални условия на Народното събрание.

От учредяването си преди около месец Народното събрание прави всички усилия, за да отговори на очакванията на хората. Отварянето на парламента за гражданите е факт. Интензивната законодателна дейност е в отговор на обществените очаквания. Работи се по промените, свързани със социалното законодателство – детските надбавки, корекциите в пенсионната система, мерки срещу младежката безработица, облекчаване положението на милиони български граждани. В седмичната програма бяха включени промени, свързани с възможностите за намаляване на цената на електроенергията. Точно заради това – нарушените интереси на големите играчи в енергетиката, министърът на Икономиката заяви в пленарна зала, че НС ще бъде подложено на масиран натиск срещу законовите промени. Естествено е, когато става въпрос за частни интереси, оценени на стотици милиони, да има непримирими отрицатели на този парламент.

Искам да припомня, че за тези промени в енергетиката беше постигнато общо съгласие на Консултативния съвет по национална сигурност преди 4 месеца, на 26-ти февруари. Разграничава ли се президентът от това становище за бързи и конкретни решения, които да направят възможно намаляването на цената на тока и облекчаване социалното положение на българските граждани. Очевидно е, че действията днес нямат нищо общо нито с мирните протести, нито с ясно декларираните от всички политически сили намерения от началото на годината. При тази обстановка Конституцията не съдържа отговор на въпроса как НС да продължи своята работа. Поставени сме в невъзможност да изпълняваме това, за което сме избрани от гражданите. През месец февруари, при създалата се тежка политическа криза и ескалация на социалното напрежение, Консултативният съвет по национална сигурност видя изхода в предсрочни парламентарни избори. Днес, по-малко от два месеца след провеждането им, е очевидно, че изборите сами по себе си не решават нищо. Това заявих на президента на Консултативния съвет. Без уважение към гласа на гражданите, към конституционния ред, към институциите, демократичен изход от днешната криза е невъзможен, дори с предсрочни избори. От една страна е необходимо да приемем най-спешните закони, свързани с очакванията на гражданите, включително изборното законодателство. От друга страна, работата на Народното събрание съзнателно се блокира.

Уважаеми съграждани, призовавам президента, всички институции, политически партии и неправителствени организации за отговорно поведение в тази изключително сложна обстановка. Обръщам се и към медиите, към журналистите за отговорно поведение. Съзнателно или не, избраният от много телевизии начин за отразяване на това, което се случва около Народното събрание, допринася за ескалиране на напрежението. Напомням на журналистите, най-вече на представителите на обществените медии, че справедливото и спокойно отразяване на ситуацията в столицата и в страната е дълг на всеки обективен журналист. Очаквам президентът да определя поведението си съобразно конституционно определената му роля на изразяващ единството на нацията, на тези, които протестират, на тези, които не протестират и на тези, които са против протестите. Убеден съм, че само успокояването на обстановката и търсенето на политическо съгласие, с искрените усилия на всички държавни институции, с общата воля на всички политически партии, разбира се и на гражданите, ще изведе България от сложната социално-икономическа ситуация, в която се намираме днес. България е една. Една на всички и една за всички.                            

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.