МИЕТ разсекрети 112 договора в енергетиката

112 договора в енергетиката са вече разсекретени, съобщиха от икономическото министерство. Съгласие за публичност на документите бе постигнато по време на първото заседание на обществения съвет по енергетика към ресорния министър, който проведе първото си заседание на 5 април. Разсекретените договори могат да бъдат прочетени на сайта на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в секцията "Обществен съвет по енергетика към министъра" – "Разсекретени договори в енергетиката". Днес отново ще се проведе заседание на обществения съвет по енергетика. Той е консултативно звено към министъра на икономиката, енергетиката и туризма за формиране на позиции, становища и приемане на инициативи за решаване на най-острите проблеми в сектора. В него влизат представители на енергийни компании, неправителствения сектор, ДКЕВР, МИЕТ, научните среди, синдикатите, гражданското общество и други. По време на първото си заседание съветът реши да бъде създадена работна група между представителите на ВЕИ сектора, ЕСО и електроразпределителните дружества, която да предложи вариант за предаване на данни за текущото производство в реално време, което ще даде възможност за по-добро управление на системата и ще минимизира рисковете", коментира министър Василев. Според друго решение на съвета предстои да бъде направен юридически анализ за това дали членовете на ръководствата на държавните дружества в енергетиката заемат правомерно своите постове. Според резултатите от този анализ ще бъдат предприети и последващи кадрови решения.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.