МИЕ ще даде на прокурор ръководството на “Южен поток-България”

Спирането на проекта "Южен поток" може да струва много, много скъпо на "Газпром"

Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) възнамерява да даде на прокурор ръководството на компанията “Южен поток-България” заради предприетите действия за увеличаване на капитала й, които според МИЕ не отговарят на интересите на БЕХ и са предприети в нарушение на заповед на министър Щонов.

Въпреки предприетите от служебното правителство мерки за замразяване работата по проекта “Южен поток”, на 18.08.2014 г. в Търговския регистър е вписано увеличение на капитала на проектната компания “Южен поток България” до 397.6 млн. лв. Това действие от страна на ръководството на “Южен поток България” представлява нарушение на протоколно решение на министър Васил Щонов от 11 август 2014 г. да се прекратят всички действия по проекта до привеждането му в съответствие с европейското законодателство, съобщават от пресцентъра на Министерство на икономиката и енергетиката и излагат хронологията на случилото се.

На 7 август 2014 г. министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов изпраща писмо до Българския енергиен холдинг с нареждане да се преустановят всички действия по изграждането на газопровода “Южен Поток”. На 8 август 2014 г. министър Щонов се среща с изпълнителните директори на “Южен поток България” и БЕХ. По време на срещата подчертава необходимостта от прекратяване на по-нататъшни действия по проекта и набелязва следващи стъпки по привеждане на проекта в съответствие с европейските изисквания. На 11 август министър Щонов издава протоколно решение за прекратяване по-нататъшни действия по проекта. В същия ден, изпълнителният директор на БЕХ изпраща нарочно писмо до г-н А.Б. Милер, председател на управителния съвет на ОАО “Газпром”, с копие до ръководството на “Южен поток България”, с което изрично се разпорежда ръководството на “Южен поток България” да не предприема стъпки към увеличаване на капитала си и да не предприема действия свързани със започване изпълнение на договора за инженеринг, реализация и строителство на газопровода. Въпреки това, на 12 август, в 16:23 ч. ръководството на “Южен поток България” подава заявление за увеличаване на капитала на дружеството, което е вписано в търговския регистър на 18 август.

Проектната компания “Южен поток България” е 50% собственост на Българския енергиен холдинг (БЕХ) и 50% собственост на ОАО “Газпром”. Съветът на директорите се състои от пет члена и всички решения се взимат единодушно. Компанията се представлява от двама изпълнителни директори заедно. Министерството на икономиката и енергетиката вярва, че действията на ръководството на “Южен поток България” не защитават интересите на Българския енергиен холдинг в дружеството и възнамерява да отнесе случая към правоохранителните органи.

Според информация на МИЕ, увеличаването на капитала само по-себе си не представлява начало на строителството на проекта, а позволява да продължат подготвителните работи по него. Старт на изграждането на “Южен поток” на българска територия ще се осъществи едва след извършване на авансови плащания към изпълнителите на проекта, което е възможно само след подпис и на двамата изпълнителни директори на “Южен поток България.”

Служебното правителство подкрепя проекта “Южен поток” на българска територия, но той следва да се реализира единствено при пълно спазване на европейските правила. Припомняме, че през месец юни т.г. Европейската комисия стартира наказателна процедура поради съмнения, че проектът не съответства на изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет и при избора на изпълнител за изграждането на българското трасе са нарушени правилата на европейския вътрешен пазар.

Министерството на икономиката и енергетиката ще окаже пълно съдействие на Европейската комисия по всички въпроси, свързани с проекта “Южен поток”.

В информацията на пресцентъра на МИЕ е приложено и протоколно решение на министър Васил Щонов от 11 август 2014 г., от което е видно, че министърът е забранил увеличаването на капитала.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.