МИЕ предлага клониране на ДКЕВР – за ток и за вода

Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) предлага разделянето на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКВЕР) на два органа, съответно регулиращи цените на във водния и енергийния сектор. МИЕ вече е разработило и проект за изменение на Закона за енергетиката. В мотивите за изменение е записано, че основна цел на промените в Закона за енергетиката е подобряване дейността и независимостта на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране.

За да се гарантира независимост на вземаните от ДКЕВР решения, в закона следва да се посочи, че регулаторът не трябва да търси или приема директни инструкции от правителството или друго публично или частно лице, че трябва да работи независимо от всякакви пазарни интереси. Предвижда се назначаването и освобождаването на членовете на регулатора ще се извършва от Народното събрание, а не както до сега от Министерския съвет. Номинациите на кандидатите ще бъдат от народните представители и парламентарни групи, като е предвидена възможност юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза и с определен предмет на дейност също да могат да предлагат на народните представители и парламентарните групи кандидатури за членове на комисията. Така ще се осигури публичност в процеса на избор на членове на комисията. Увеличават се и изискванията към членовете на комисията по отношение на професионалния им опит. Ограничаване броя на закритите заседания на ДКЕВР също е сред предвидените промени в закона. Разширява се обхватът и на публикуваната от комисия информация, включително протоколите от откритите заседания и обществените обсъждания, и начина, по който са гласували членовете на комисията при вземането на решения.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.