МФ предложи 7-годишни ДЦК за 20 млн., получи заявки за 34 млн. евро

Министерството на финансите преотвори за пети път от началото на годината емисия 7-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в евро, с падеж 16 януари 2020 година, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Постигнатата доходност на аукциона на 17 юни е 2,82 процента. При предложени ДЦК за 20 млн. евро, бяха заявени поръчки за 33,97 млн. евро, или коефициент на покритие 1,7. Банки придобиха 82,90% от предложеното количество, пенсионни фондове 13,60%, а застрахователни компании и други инвеститори съответно по 1,75 на сто от емисията.

Постигнатата доходност на 17 юни 2013 г. е значително по-ниска от доходността на облигации със сходни характеристики на редица държави-членки на Европейския съюз: Словения – 6,11%, Португалия – 6,00%, Хърватия – 5,05%, Унгария – 4,60%, Испания – 3,91%, Италия – 3,67%, Ирландия – 3,44% и др.

След петото преотваряне, общият обем на емисията в обращение е 100 млн. евро

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.