МФ предлага реорганизация на Комисията по хазарта

Контролът, който Държавната комисия по хазарта (ДКХ) осъществява над хазартната дейност в страната е неефективен, установяването и санкционирането на нарушенията е ненавременно и неефикасно, а проверките на игралното оборудване са ненавременни. Това се казва в анализа на  Министерство на финансите, което предлага реорганизация на контролното звено, пише Дневник.

В проекта за промени на устройствения правилник на комисията и документите към него, публикувани за обществено обсъждане, се казва, че в организацията на дейността на ДКХ съществуват затруднения и тя не упражнява добре своите регулаторни и контролни функции. Липсата на отделно звено за правни дейности и раздробяването им в две отделни дирекции нарушава оперативността, е установило министерството. Ползвателите на услуги на комисията пък са потърпевши от липсата на координация и субординация в нея.

Щатът на комисията е за 49 души. Сега финансовият министър Владислав Горанов предлага трима да бъдат съкратени като бройките бъдат прехвърлени към министерството. Процесуалното представителство на комисията ще се осъществява от юрисконсулти в общата администрация, а функциите на отделните звена в нея ще бъдат определени наново, така че да заработят по-качествено, се казва в оценката за въздействието на нормативния акт.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.