МФ: България покрива финансовите критерии за членство в еврозоната

България покрива четирите числови критерия за членство в еврозоната. Това се посочва в Конвергентните доклади на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия (ЕК), публикувани на 4 юни 2014 година. Това са вторите два подобни доклада на ЕК и ЕЦБ след тези през 2012 г., които потвърждават, че България покрива всички числови критерии на еврозоната, съобщиха от Министерство на финансите.
България заедно с Литва, Чехия и Швеция е една от страните извън еврозоната, които изпълняват всички числови критерии за членство. Според експертите на двете финансови институции страната ни успешно изпълнява критерия за ценова стабилност с годишна инфлация до май т. г. от -0,8% при референтна стойност от 1,7 процента. Бюджетният ни дефицит за 2013 г. е в размер на 1,5% от БВП и под референтната стойност от 3%. Дългосрочният лихвен процент на България за периода май 2013 г. – април 2014 г. е средно 3,5% – под референтната стойност от 6,2% според критерия за конвергенция на дългосрочните лихвени проценти. Съотношението брутен държавен дълг/БВП е 18,9%, значително под референтната стойност от 60%. Полша, Румъния, Унгария и Хърватия не покриват по един или два критерия. С настоящите доклади Литва се допуска в еврозоната от 1 януари 2015 г., а Швеция още при създаването на еврото не идентифицира приемането на общата валута като цел.
През 2010 г. докладите посочват, че по три от числовите критерии България е над референтните стойности, като изключение прави единствено съотношението държавен дълг към БВП. Конвергентните доклади от 2008 г. констатират, че три от икономическите показатели на България покриват Маастрихтските критерии – бюджетен дефицит, държавен дълг към БВП и дългосрочен лихвен процент. Условието за покриване на критерия за валутния курс е участие във валутния механизъм ERM II и поради тази причина България не го изпълнява.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.