Международните наблюдатели посетиха ромския квартал в Пазарджик

Ромският квартал на Пазарджик бе едно от първите места, които посетиха представители на наблюдателната мисия за мониторинг на предсрочните парламентарни избори в България, съобщи pa-media. 

Елеонора Булат и  Бен Гроен, дългосрочни наблюдатели в Офиса за Демократични Институции и Човешки права  към Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа,  преди това бяха в Районната избирателна комисия и се срещнаха със зам.областния, управител Ваня Минкова. Тя представи организационно-техническата подготовка на изборите, която извършва областната администрация и  заяви готовност за сътрудничество по всички въпроси на изборния процес и за безпрепятствено изпълнение на функциите на международните наблюдатели в съответствие с Изборния кодекс, решенията на ЦИК и международно установените стандарти.

 Наблюдателната мисия на /ОССЕ/ откри офис в България на 16 април. Тя се ръководи от Миклош Харасати и се състои от десет международни експерти, базирани в София и 12 дългосрочни наблюдатели, които са разположени на територията на 6 областни центъра – София, Плевен, Русе, Варна, Стара Загора, Пловдив. Експертите и наблюдателите са  от 19 страни. Очаква се към тях да се включат и 220 краткосрочни наблюдатели.

Мисията ще направи оценка на предсрочните парламентарни избори за съответствие с поетите  към ОССЕ ангажименти,  с международните стандарти за демократични избори, както и с националното законодателство. Наблюдателите ще проследят дейностите на кампанията, работата на изборната администрация и съответните държавни органи, изпълнението на законодателната рамка и  разрешаването на изборните спорове. Ще наблюдават и медийното отразяване на кампанията.

Предвидени са срещи с представители на съответните органи и политически партии, с представители на гражданското общество, на медиите и на международната общност. В деня на изборите, наблюдатели ще наблюдават отварянето на избирателните секции, гласуването, преброяването на бюлетините и таблични резултати на всички нива.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.