Международен курс развива лидерски умения

Международният младежки курс “Академия на успеха” дава  възможност на 40 млади хора (младежки работници, младежки лидери, активисти и обучители) да развият своите лидерски умения и да задълбочат своите познания в областта на човешките права, демокрацията и гражданското общество. Обучителният курс ще се проведе в Банкя, България от 31 март до 8 април, 2013.
Проектът се организира от Международен Алианц за Развитие, България в партньорство с 11 европейски младежки организации: Active Youth, Малта; Associazione AGreenment, Италия; Foundation For Society, Латвия; ESTRA Foundation, Словакия; Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Centru, Полша; Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület, Унгария; Hellenic Regional Development Center, Гърция; Associação Check-IN – Cooperação e Desenvolvimento, Португалия; Asociatia Fluturele Visator, Румъния; MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing ESTYES, Естония; Vision 2020 Leadership Initiative, Великобритания.
Основната цел на обучението е да подготви и да подкрепи младежките работници и лидери в тяхната работа с малцинствени и изолирани групи при упражняване на техните социални и граждански права. По време на курса участниците ще имат възможност да създадат нови проекти и асоциативни стратегии, базирани на участие, междукултурно обучение и права на човека в Европейска перспектива.
Международен младежки курс “Академия на успеха” се реализира с финансовата подкрепа на Европейска Комисия, Програма "Младежта в действие".

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.