“Метрополитен” прекрати търга за удължаване на втория метродиаметър

"Метрополитен" ЕАД прекрати търга за идеен проект за продължението на втори метродиаметър под бул. "Черни връх" през кв. "Хладилника" до ул. "Филип Кутев", където се предвиждаше да има малко депо, съобщи сайтът infrastructure.bg. В търга участваха "Рикат" и "Метропроект". Процедурата беше обявена на 15 август 2012 г.

Според "Метрополитен" ЕАД само "Рикат"ООД е представил оферта, отговаряща на изискванията, посочени в тръжната процедура, но ценовото му предложение надвишава финансовия ресурс, който възложителят може да осигури.

Затова "Метрополитен" изпраща на фирма "Рикат" покана за участие в процедура на договоряне без обявление по реда на Закона за обществените поръчки.

Днес стана ясно, че в първия търг за закупуване на метровлакове със средства от оперативна програма "Околна среда" има само един играч. Участва само руската "Метровагонмаш", като документи са били закупени от пет компании, съобщиха от комисията при отварянето на офертите в 14.00 часа на 19 ноември в "Метрополитен "ЕАД.

До 18 декември, когато изтича срокът за избор на изпълнител, комисията следва да отвори и ценовата оферта, ако техническото предложение отговаря на изискванията. Няма пречка в търга да участва един изпълнител – това е регламентирано в чл. 30 от Закона за обществените поръчки.

Търгът беше обявен на 5 септември, част от условията в него – променен на 18 септември. Тръжната процедура е за доставка на десет метровлака за нуждите на "Метрополитен"ЕАД.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.